bjpunt.nl

— over bedrijfsjournalistiek —

Sociale Top: een congres als een magazine

Hoe verschillend de programmering van een evenement en het maken van een magazine op het eerste gezicht lijken, ze hebben veel overeenkomsten. Een goed blad neemt de lezer mee, een congres de bezoeker. Door afwisseling tussen licht en zwaar de bezoeker binden en boeien en iets meegeven voor later, daar komt het op neer.

‘Wat doen jullie eigenlijk nog meer dan dit soort congressen bedenken?’ We lopen over een steenkoud plein op een oud fabrieksterrein in Eindhoven. Morgen is hier de Sociale Top, een dag waarop 700 ‘voorlopers en dwarsdenkers’  uit het sociaal domein bij elkaar komen.

Binden en boeien
Ik moet lachen om de vraag. Meestal luidt die: ‘Wat doen jullie eigenlijk nog meer dan bladen maken?’ Dit is een van de eerste klanten die niet eens wéét dat we dat ook kunnen. Hoe verschillend een evenement en een magazine op het eerste gezicht lijken, ze hebben veel overeenkomsten. Een goed blad neemt de lezer mee. Ergens komt de afzender aan het woord, je zorgt voor hoofdverhalen die een rode draad bevatten, gelardeerd met lichte onderwerpen en een column om tussendoor op adem te komen. Binden en boeien, en zo zorgen dat informatie blijft hangen.

Werken met katernen
Grofweg steekt de Sociale Top ook zo in elkaar: ’s morgens een welkomstwoord van de organiserende minister en de ontvangende burgemeester. Dan een geschiedenisverhaal over hoe het sociaal domein in Eindhoven ontstond, meer dan een eeuw geleden. Verder komt een hartverwarmende vrijwilliger op het podium, die na de dood van haar man opbloeide zodra ze weer in staat was anderen te helpen. Een mooi human-interestverhaal. Daarmee zit het eerste katern erop.

Onderzoeken, overleggen, aanscherpen
Tijd voor een luchtig tussendoortje: we maken een groepsfoto. Iedereen pikt een lunchpakketje op voor het tweede katern, het middagprogramma. Dat deel is logistiek net iets ingewikkelder dan een blad maken: meer dan vijftig groepen gaan te voet, per fiets of met de bus de stad in. Ze bezoeken allemaal twee verschillende plekken en komen dan weer terug naar de centrale zaal. Wat wel weer overeenkomt: per locatie is een goed onderwerp nodig en een rake invalshoek om de deelnemers uit te dagen. Het zijn immers voorlopers en dwarsdenkers in hun vakgebied. Veel bellen, onderzoeken, overleggen, aanscherpen dus. Niks nieuws voor een bladenmaker.

Mix van licht en zwaar
Na terugkeer op de centrale locatie volgt een luchtig intermezzo: eten, drinken, muziek. Daarna het laatste deel: het avondprogramma. Een mix van lichte onderwerpen (Spaanse immigranten die in de vorige eeuw bij Philips kwamen werken),  zwaardere kost (een ‘minicollege’ van een hoogleraar), intermezzo’s (muziek van de Philips Harmonie) en ter afsluiting nog een bewindspersoon die terugkijkt op wat tijdens de dag is gebeurd. De Eindhovense wethouder die over het sociaal domein gaat, rondt de dag af. Tegen die tijd, het is half negen ’s avonds, is een deel van de deelnemers trouwens afgehaakt.

Volgend jaar weer
Dat afhaken had meer met een lange reis naar huis te maken dan met het inhoudelijke aanbod, merken we later. Waar lezersonderzoek bij bladen (te) vaak een sluitpost is op de begroting, liggen de resultaten van een enquête naar de Sociale Top twee weken later klaar. Menselijke verhalen scoorden hoog,  speeches van bewindslieden iets minder. Da’s ook niets nieuws voor bladenmakers. Fraai om te zien dat veel deelnemers het zeer de moeite waard vinden om oplossingen te bedenken voor mensen en organisaties in Eindhoven. Dat ze zich uitgedaagd voelen door de probleemstellingen waar we in de voorbereiding bloed, zweet en tranen in stopten. Ook leuk: 95% van de deelnemers zou graag zien dat er over een jaar weer een Sociale Top is.

Over de Sociale Top
De Sociale Top maakten we in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van BZK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gemeente Eindhoven. Een evenement over zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, veiligheid en integratie,  die gebieden horen bij het sociaal domein. Gemeenten kregen deze zaken twee jaar geleden op hun bord van het Rijk.

 

 

 

 

Reageer

Your email address will not be published.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul je e-mail in en blijf op de hoogte.