bjpunt.nl

— over bedrijfsjournalistiek —

Rijk digitaal (1): lezers VWS blijven e-zine trouw

De personeelsbladen bij het Rijk gingen een paar jaar geleden (bijna) allemaal over op digitaal. Waar staan ze nu? BJpuntnl maakt de balans op. In deze aflevering: de pioniers bij VWS. Rob Langeveld, senior adviseur corporate communicatie/hoofdredacteur VWS Media, vertelt over het nieuwe communicatieplatform en een moderner jasje voor vws#Dia.

Welke middelen gebruikt het ministerie voor interne communicatie?
‘We gebruiken het Rijksportaal als intranet. Ruim vier jaar geleden zijn we daarnaast overgegaan op een combinatie van digitaal magazine vws#Dia en Diagonaal op papier. www.vwsdia.nl is een openbare url, maar de inhoud is niet googlebaar. Digitaal verschijnt het elf keer per jaar, op papier vier keer per jaar in een oplage van ruim vierduizend. Het papieren magazine, dat al 32 jaar bestaat, gaat naar medewerkers, gepensioneerden en ligt op de balie voor externe bezoekers.’

Welk medium gebruiken jullie voor welk doel?
‘Rijksportaal gebruiken we voor actuele interne berichtgeving. Denk aan aankondigingen van bijeenkomsten, interviews en de vlog van de secretaris-generaal. De magazines gebruiken we voor achtergrond, duiding. Ze zijn opgehangen aan thema’s. Papier en digitaal verwijzen naar elkaar, maar zijn ook los van elkaar te lezen. Het beste voorbeeld daarvan is de rubriek ‘Blikveld’. In Diagonaal laten we een buitenstaander aan het woord over het maandthema en in vws#Dia laten we een VWS’er daarop reageren.’

Gaat er op korte termijn iets veranderen aan deze middelenmix?
‘De combinatie van papier en digitaal blijft: er is namelijk niet één VWS’er. Uit lezersonderzoek blijkt dat een derde liever digitaal leest, een derde papier en een derde allebei. Dat is de afgelopen jaren niet veranderd, al had ik een kentering verwacht. We proberen met de mix de hele groep te bedienen. Wel heeft vws#Dia onlangs een nieuwe vormgeving gekregen en eind januari lanceren we een communicatieplatform: VWS-net.’

Wat is die nieuwe vorm?
‘Vier jaar geleden bestond er Rijksbreed nog niets voor e-zines. Wij hebben toen een format opgezet met tegels die je kunt aanklikken. Indertijd wilde de lezer zo min mogelijk scrollen in een pagina. We hadden ook een strenge richtlijn voor de lengte van teksten. Maar het gebruik van digitaal is veranderd: iedereen is gewend aan scrollen en swipen . Daar spelen we nu op in. vws#Dia is voor VWS’ers nu ook beschikbaar als app en geheel responsive, dus toegankelijk via alle devices. We maken ook minder digitale pagina’s, want less is more. Het format van de vernieuwde vws#Dia is trouwens ook al een paar keer gebruikt voor incidentele externe magazines van VWS, bijvoorbeeld voor congresverslagen.’

En wat is VWS-Net?
‘We merkten dat onze gebruikers steeds meer behoefte hebben de dingen te delen en ook de leiding van het ministerie wil graag een platform om dit te kunnen doen. We gaven ze al ruimte op Rijksportaal in de rubrieken “VWS’ers Melden” en “Bezoek-verslagen”. Hiervoor kan iedereen iets insturen, zoals een bezoekverslag, oproep of aankondiging. Op VWS-Net kunnen ze veel meer plaatsen, zonder een redactionele slag. De input wordt wel gestructureerd met groepen, onderwerpen en thema’s. Daarbij gebruiken we het CMS Pleio (www.pleio.nl), dat bijvoorbeeld de Belastingdienst ook gebruikt. Ook veel kleine overheidsinstellingen als gemeenten gebruiken het al.’

Waarom niet op Rijksportaal of in vws#Dia zelf?
‘Het komt erop neer dat wat we willen teveel afwijkt van Rijksportaal, want we willen aansluiten bij de look en feel die onze medewerkers gewend zijn. vws#Dia kon destijds ook technisch niet Rijksbreed worden ondersteund, inmiddels wel. Daar gaat altijd tijd overheen.’

In hoeverre zijn de doelstellingen met het online magazine bereikt?
‘Het hoofddoel van papier en digitaal was het vergroten van de betrokkenheid: tussen medewerkers en de organisatie, en tussen medewerkers onderling. Maar betrokkenheid is moeilijk meetbaar. Ik kan wel zeggen dat het leeuwendeel van de VWS’ers een of beide media leest. Het bezoekersaantal is naar onze tevredenheid. Uit ons interne onderzoek blijkt dat mensen het papieren magazine ruim twintig minuten lezen. Voor het online magazine is dat korter. Per pagina zo’n 1,5 tot 2 minuten. Filmpjes – hoe mooi gemaakt of spannend ook – 2 tot 2,5 minuut. Maar mensen komen terug, dat zien we wel.’

Alleen maar plussen met een digitale magazine?
‘Voordeel: je kunt veel linken en verwijzen. Mensen klikken echt door. Nadeel: artikelen moeten relatief kort zijn. Hoewel tekst digitaal steeds meer ruimte krijgt. Die nemen we ook, maar we moeten niet in de valkuil stappen dat we het weer net zo uitgebreid gaan doen als op papier. En staar je niet blind op een kostenbesparing: een filmpje opnemen en monteren kost vaak meer tijd dan een artikel schrijven.’

Heeft VWS een ander soort redacteuren in dienst dan vijf jaar geleden?
‘We hebben dezelfde soort redacteuren, maar leren ze andere vaardigheden. Voor digitaal bijvoorbeeld veel verbindingen bedenken (voor het linken) en kort schrijven. Ze hebben nu ook andere taken, zoals filmpjes maken. Nu komen we in de fase: wat is er nog meer mogelijk met social? Ook hierin moeten we bijscholen. Daarbij haken we aan op de tendens van onze hele directie Communicatie: steeds meer aandacht voor social, extern en intern.’

Meer over vws#Dia:
Lezer vws#Dia komt per editie vaker terug
vws#Dia: meer interactie mogelijk

 

Reageer

Your email address will not be published.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul je e-mail in en blijf op de hoogte.