bjpunt.nl

— over bedrijfsjournalistiek —

Colofon


Bedrijfsjournalistiek.nl wordt gemaakt door redacteuren van Maters & Hermsen Journalistiek in Leiden. Meer informatie over Maters & Hermsen vind je op www.matershermsen.nl.

Gastauteur worden? Dat kan! Stuur een mail naar onderstaand adres of benader ons via twitter: @bjpuntnl
Wie wil kan natuurlijk reageren op bijdragen, graag zelfs. Maar de redactie verwijdert beledigende reacties, net als berichten waarvan het auteursrecht bij derden berust.

Citeren uit bijdragen en reacties is toegestaan met bronvermelding.

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of bewerken van artikelen is altijd toestemming van de redactie nodig. In de meeste gevallen zal die graag worden gegeven.

Redactieadres

Herengracht 48
2312 LE Leiden
071 513 34 30
bjpuntnl@matershermsen.nl
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul je e-mail in en blijf op de hoogte.