bjpunt.nl

— over bedrijfsjournalistiek —

Vijf tips voor sprankelende vormgeving

We weten het allemaal: slimme vormgeving zet aan tot lezen. Vijf tips aan de hand van voorbeelden om dat te bewerkstelligen. ‘Begin de productiecyclus met een vergadering over de cover.’

Zoek balans tussen originaliteit en herkenbaarheid

Deze rubriek komt uit het GSB Blad (relatiemagazine ministerie BZK). Doordat de geïnterviewden altijd ten voeten uit op vrijstaande foto’s staan, de tekst opgemaakt is in één kolom, twee streamers centraal op de pagina staan en de kop gecentreerd is, herkent de lezer in een oogopslag de rubriek Het Dilemma.
Vast vormgegeven rubrieken zorgen op deze manier voor herkenbaarheid in een blad. De lezer vindt makkelijk zijn weg door de pagina’s en hoeft niet vier keer het magazine door te bladeren voordat hij zijn favoriete artikel gevonden heeft.
Het gaat om de balans tussen originaliteit en herkenbaarheid. Een blad dat altijd hetzelfde is, verrast niet. Werk daarom met een bladformule die voor éénderde uit vast vormgegeven rubrieken bestaat. Dan kan je in de opmaak van de overige artikelen meer de vrije hand nemen.

Integreer tekst en beeld

Deze spread komt uit de Tellus (personeelsblad ministerie VROM). Een sfeerloze foto met de kop “Sfeervol VROM”. Op zichzelf stellen de foto en de kop niet zoveel voor. Samen maken ze een grapje. Zo zuigen ze de lezer het verhaal in.
Bij dergelijke tekstbeeldintegratie draait het niet alleen om beeld en kop, ook fotobijschriften, streamers en intro hebben hier een belangrijk aandeel in. Een lezer kijkt immers eerst naar een foto, ziet dan de kop en begint vervolgens aan het intro. Hoe langer je zijn nieuwsgierigheid kan blijven prikkelen, hoe verder je hem het verhaal in krijgt.

Voeg daarom afzonderlijke productieprocessen samen

Deze bladzijde komt uit het GSB Blad. De foto rechtsonder is ronduit schitterend. Omdat hij weggemoffeld is in een “vergeten hoekje”, valt dat minder op. Een gemiste kans. Was dit een spread geweest dan zou de lezer het bijbehorende artikel eerder zijn gaan lezen.
Het gebeurt vaker. Bij de meeste personeelsbladen hobbelen fotografie en vormgeving achter de tekstproductie aan. Eerst tekst schrijven en daarna de foto erbij (laten) zoeken is het credo.
Om tot een optimale balans tussen tekst en beeld te komen moet je de productieprocessen van beide integreren. Laat schrijver, fotograaf en vormgever samen het artikel maken.

Maar begin met een vergadering over de cover

Deze cover van Tellus, verleidt. Niet alleen het knalroze van de ballonnen trekt de aandacht, ook het onderwerp “liefde” prikkelt. Doordat er bovendien twee collega’s op staan die “het” met elkaar doen, weet je zeker dat je lezer het blad meteen openslaat.
Om voor zo’n knaller te zorgen moet je niet alleen tekst, vorm en beeld samen op laten werken, je moet ook de productiecyclus van het blad beginnen met een vergadering over de cover. Kioskbladen – die voor de losse verkoop afhankelijk zijn van de aantrekkingskracht van hun omslag – doen het zo. Het werkt.

Vernieuw om de twee jaar de basisvormgeving

Tot slot. Deze pagina’s komen uit Vrom.nl (relatiemagazine ministerie VROM). De linker is van voor en de rechter is van na de grondige restyling.
Doe dit elke twee jaar bij je blad. Want ook al heb je alle voorgaande tips in acht genomen, ook het beste blad gaat uiteindelijk vervelen. Zorgt daarom dat je de vormgeving van het blad aanpast voordat je de eerste signalen krijgt dat de sleet erop zit.

 

 

Door: Tom Hattink

Reageer

Your email address will not be published.