bjpunt.nl

— over bedrijfsjournalistiek —

Tien briljante verhalen in tien stappen (deel I)

Lopen de goede voornemens voor je personeelsblad nú al weer vast in de gebruikelijke agendajournalistiek? Het is nog niet te laat om je jaar te redden door op deze eenvoudige manier je netten uit te gooien. Deel I.

Geef toe: jouw grootste probleem is dat je altijd ongeveer dezelfde onderwerpen van ongeveer dezelfde mensen krijgt. Directie, MT, OR, communicatieadviseurs: ze weten je allemaal te vinden. Goed, hun verhalen zijn niet onbelangrijk natuurlijk. Maar een erg verrassend blad maak je er niet mee. Begin het nieuwe jaar goed en stuur dit formulier aan tien zorgvuldig geselecteerde collega’s. Bekijk eerst het formulier goed, lees dan het stappenplan hieronder.

 

 

1. Kies de juiste collega’s
Deel dit formulier niet uit aan mensen die je al kent. Geef het zeker niet aan managers of communicatieadviseurs. Mijd bureaucraten en organisatietijgers zoals OR-leden en projectleiders. Die weten je tóch wel te vinden. En zo niet: houden zo! Kies voor gewone medewerkers, van verschillende leeftijden en plekken in de organisatie.

2. Maak het leuk en uitdagend
Maak het leuk: daag je kersverse respondenten uit om het hele formulier in te vullen. Want inspiratie komt pas na drie of vier onderwerpen. Of je kiest voor 10, 25 of 50 vakjes doet er niet toe. Als ze maar niet bij die eerste, voor de hand liggende ideeën blijven hangen. Beloof, als je durft, minstens één onderwerp per ingeleverd formulier uit te voeren.

3. Terug naar de basis: onderwerp + tijd = invalshoek
De winst van dit mini-onderzoek is dat onderwerpen aan de kalender worden gekoppeld. Leg daarom goed uit wat je wilt. Een verhaal wordt pas interessant als je weet wanneer het speelt, bij wie en waarom. Dus twee vakjes móeten ingevuld worden: het onderwerp en wanneer het speelt. En ja, een onderwerp kan zeker ook op meerdere plekken terugkomen.

4. Maak het jezelf gemakkelijk: invalshoek + contactpersoon is briefing
Wacht niet op je redactievergadering. Loop elk formulier dat binnenkomt meteen even na en controleer in elk geval de veelbelovende onderwerpen bij de opgegeven contactpersoon. Bel, check, doe. We maken ons werk soms nodeloos ingewikkeld.

5. Schiften, sorteren, puzzelen
Als het goed is, heb je nu minimaal 500 onderwerpen voor je liggen. Maar een groot deel is nog niet bruikbaar. Jij gaat daar eerst orde in aanbrengen. (Daarna ga je er met de redactie mee aan de slag, dat volgt in deel II)

Wordt vervolgd!

 

Reageer

Your email address will not be published.